محصولات

SX 250D
هرتز   Hertz

SX 250D

SPL Show سری اس پی ال

« برآورده کننده تمام نیاز های سیستم صوتی SPL در تمام خوردوها »
SV 200L
هرتز   Hertz

SV 200L

SPL اس.پی.ال

دیواری مستحکم از صدا، هرکجا که شما بخواهید!


SV 200L
قطر 200 میلی متر (8 اینچ)/
ووفر از سری SPL/
500 وات/
4 اهم/
SV 200.1
هرتز   Hertz

SV 200.1

SPL اس.پی.ال

دیواری مستحکم از صدا، هرکجا که شما بخواهید!


SV 200.1
قطر 200 میلی متر (8 اینچ)/
میدرنج از سری SPL/
500 وات/
4 اهم/
SV 165.1
هرتز   Hertz

SV 165.1

SPL اس.پی.ال

دیواری مستحکم از صدا، هرکجا که شما بخواهید!


SV 165.1
قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ)/
میدرنج از سری SPL/
400 وات/
4 اهم/
SV 250.1
هرتز   Hertz

SV 250.1

SPL اس.پی.ال

دیواری مستحکم از صدا، هرکجا که شما بخواهید!


SV 250.1
قطر 250 میلی متر ( 10 اینچ)/
میدرنج از سری SPL/
500 وات/
4 اهم/
ST 25
هرتز   Hertz

ST 25

SPL اس.پی.ال

« برآورده کننده تمام نیاز های سیستم های صوتی SPL در تمام خودروها »
ST 35
هرتز   Hertz

ST 35

SPL اس.پی.ال

« برآورده کننده تمام نیاز های سیستم های صوتی SPL در تمام خودروها »
ST 44
هرتز   Hertz

ST 44

SPL اس.پی.ال

« برآورده کننده تمام نیاز های سیستم های صوتی SPL در تمام خودروها »
SX 300D
هرتز   Hertz

SX 300D

SPL Show سری اس پی ال

« برآورده کننده تمام نیاز های سیستم صوتی SPL در تمام خوردوها »
SX 380D
هرتز   Hertz

SX 380D

SPL Show سری اس پی ال

« برآورده کننده تمام نیاز های سیستم صوتی SPL در تمام خوردوها »