بلندگو سری Spl Show مدل SX 690.1 NEO
هرتز   Hertz

بلندگو سری Spl Show مدل SX 690.1 NEO

SX 690.1 NEO

بیضی 6×9 اینچ/
کواکسیال از سریSpl /
260 وات/
4 اهم/
اسپیکر سری Spl مدل SX 200 NEO
هرتز   Hertz

اسپیکر سری Spl مدل SX 200 NEO

SX 200 NEO

قطر 200 میلی متر (8 اینچ)/
کواکسیال از سری SPL/
260 وات/
4 اهم/
بلندگو سری spl مدلSX 165 NEO

بلندگو سری spl مدلSX 165 NEO

SX 165 NEO

قطر 165 میلی متر (5/6 اینچ)/
کواکسیال از سری SPL/
200 وات/
4 اهم/