باکسهای دایچی

DBX 25.3
هرتز   Hertz

DBX 25.3

دایچی Dieci

سری دایچی پاسخگوی تمامی نیازها در هر خودرو


DBX 25.3
قطر ساب 250 میلی متر (10 اینچ)/
باکس ساب از سری دایچی/
600 وات/
4 اهم
DBX 252.3
هرتز   Hertz

DBX 252.3

دایچی Dieci

« سری دایچی برطرف کننده هر نیاز در هر خودرو »
DBX 30.3
هرتز   Hertz

DBX 30.3

دایچی Dieci

سری دایچی پاسخگوی تمامی نیازها در هر خودرو


DBX 30.3
باکس ساب از سری دایچی/
1000 وات/
4 اهم/
DST 30.3B
هرتز   Hertz

DST 30.3B

Dieci دایچی

سری دایچی پاسخگوی تمامی نیازها در هر خودرو


DST 30.3B
باکس ساب لوله ای از سری دایچی/
1000 وات/
4 اهم/
DST 30.3A
هرتز   Hertz

DST 30.3A

Dieci دایچی

« سری دایچی برطرف کننده هر نیاز در هر خودرو »
DBA 200.3
هرتز   Hertz

DBA 200.3

Dieci دایچی

سری دایچی پاسخگوی تمامی نیازها در هر خودرو


DBA 200.3
باکس ساب از سری دایچی/
140 وات/
4 اهم/