سابهای میل

ML 2000.3 LEGEND
هرتز   Hertz

ML 2000.3 LEGEND

Mille سری میل

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


ML 2000.3 LEGEND
قطر 200 میلی متر (8 اینچ) /
ساب ووفر از سری میل/
1400 وات/
4 اهم/
تک کویل
ML 2500.3 LEGEND
هرتز   Hertz

ML 2500.3 LEGEND

Mille سری میل

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


ML 2500.3 LEGEND
قطر 250 میلی متر (10 اینچ) /
ساب ووفر از سری میل/
1400 وات/
4 اهم
MP 250 D2.3 PRO
هرتز   Hertz

MP 250 D2.3 PRO

Mille سری میل

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MP 250 D2.3 PRO
قطر 250 میلی متر (10 اینچ) /
ساب ووفر از سری میل/
1200 وات/
2+2 اهم
MP 250 D4.3 PRO
هرتز   Hertz

MP 250 D4.3 PRO

Mille سری میل

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MP 250 D4.3 PRO
قطر 250 میلی متر (10 اینچ) /
ساب ووفر از سری میل/
1200 وات/
4+4 اهم/
MP 300 D2.3 PRO
هرتز   Hertz

MP 300 D2.3 PRO

Mille سری میل

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MP 300 D2.3 PRO
قطر 300 میلی متر (12 اینچ) /
ساب ووفر از سری میل/
1200 وات/
2+2 اهم
MP 300 D4.3 PRO
هرتز   Hertz

MP 300 D4.3 PRO

Mille Pro سری میل پرو

تجربه ای اصیل از شنیدن صدایی دلنشین


MP 300 D4.3 PRO
قطر 300 میلی متر (12 اینچ) /
ساب ووفر از سری میل/
1200 وات/
4+4 اهم/
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »