های انرژی

HX 250D
هرتز   Hertz

HX 250D

Hi-Energy سری های انرژی

«کیفیت طنین، کارایی بالا، کنترل قدرت، تکان دهنده»
HX 300
هرتز   Hertz

HX 300

Hi-Energy سری های انرژی

«کیفیت طنین، کارایی بالا، کنترل قدرت، تکان دهنده»
HX 300D
هرتز   Hertz

HX 300D

Hi-Energy سری های انرژی

«کیفیت طنین، کارایی بالا، کنترل قدرت، تکان دهنده»
HX 380
هرتز   Hertz

HX 380

Hi-Energy سری های انرژی

«کیفیت طنین، کارایی بالا، کنترل قدرت، تکان دهنده»
HX 380D
هرتز   Hertz

HX 380D

Hi-Energy سری های انرژی

ساب ووفر های HX برای ایجاد کردن پایین ترین اکتاو های طیف صدا را با قدرت ، تاثیر و ظرافت بسیار طراحی شده اند. با تکنولو‍‍‍‍‍ژی بدیع در هر بخش ...