MLK 165.3 LEGEND

MLK 165.3 LEGEND

MLK 165.3 LEGEND

سیستم صوتی کامپوننت سری میل لِجِند دو مسیره MLK 165.3 LEGEND با ووفر 16.5 سانتی (6.5 اینچی) و توییتر 3.5 سانتی (1.38 اینچی)
«سری میل لجند، تکاملی که افسانه ساخته»
کد محصول: MILLE LEGEND میل لِجِند
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید

 

MLK 165.3 LEGEND

Two way System

 

سیستم صوتی کامپوننت سری میل لِجِند دو مسیره MLK 165.3 LEGEND با ووفر 16.5 سانتی (6.5 اینچی)  و توییتر 3.5 سانتی (1.38 اینچی)
«سری میل لجند، تکاملی که افسانه ساخته»

 

سیستم بلندگوهای سیستم صوتی خودرو MLK 165.3 Legend از توئیتر ML 28.3 Legend و ووفر ML 165.3 LEGEND با کراس اور اختصاصی MLCX 165.3 تشکیل شده است. ووفر این مجموعه برگرفته از ووفر ML 1650.3 Legend است، و تمام فن آوری های آن را به ارث برده است مانند Boundary Free Surround (سراند آزاد)، ویژگی صفحه مخروطی V شکل از پالپ فشرده با الیاف پنبه، بسکت یا بدنه آلومینیومی شش پایه‌ای با حفره تهویه؛ با این حال، با استفاده از مونتاژ آهنربا فریت با چگالی بالا طراحی شده است، که مشخصه انتشار آن در محدوده فرکانس میانی است.

سیستم بلندگوهای سیستم صوتی خودرو MLK 165.3 Legend از توئیتر ML 28.3 Legend و ووفر ML 165.3 LEGEND با کراس اور اختصاصی MLCX 165.3 تشکیل شده است. ووفر این مجموعه برگرفته از ووفر ML 1650.3 Legend است، و تمام فن آوری های آن را به ارث برده است مانند Boundary Free Surround (سراند آزاد)، ویژگی صفحه مخروطی V شکل از پالپ فشرده با الیاف پنبه، بسکت یا بدنه آلومینیومی شش پایه‌ای با حفره تهویه؛ با این حال، با استفاده از مونتاژ آهنربا فریت با چگالی بالا طراحی شده است، که مشخصه انتشار آن در محدوده فرکانس میانی است. بلندگوی توئیتر ML 28.3 Legend مونتاژ شده با همان آهنربای نئودیمیم است که در ML 280.3 Legend  بکار رفته، و شامل تمام بهینه سازی های انجام شده با روش FEA بر روی مشخصات گنبدی است، و آن مشخصاتی که با « برادر بزرگتر» خود شریک است، به جز ویژگی‌های بسیار خاص از قبیل ظاهر داکست آلومینیومی، بدنه ساخته شده توسط ماشین CNC از یک بلوک یکپارچه آلومینیومی محکم و حلقه اتصال کوتاه مسی.

مانند MLCX 2 TW.3، کراس اور MLCX 165.3  نیز دارای یک کنترل کننده "Hi-Contour" برای تنظیم برش فرکانس توئیتر ML 28.3 را دارد و بنابراین نقطه تقلاقی با ووفر ML 165.3 بر اساس موقعیت دو بلندگو در ماشین تحت کنترل خواهد بود. از طریق کنترل سه لایه‌ ای موقعیت توئیتر، با تعدیل سطح 2dB، سطح مورد نظر برای تعادل صحیح طنین می تواند مطابق با سلیقه شخص تنظیم دقیق شود.

 

مشخصات سیستم کامپوننت

300

150

4

40

91

ووفر 36 (1.4) توئیتر 28 (1.1)

165 (6.5)

35 (1.38)

فریت

نئودیمیوم

مخروط پالپ فشرده با الیاف پنبه

تتولون

کراس اور پسیو دو مسیره

3500 هرتز - 12 دسی بل بر اکتاو

MPK 130.3 PRO
MPK 130.3 PRO
MPK 163.3 PRO
MPK 163.3 PRO
MPK 165.3 PRO
MPK 165.3 PRO
MPK 165P.3 PRO
MPK 165P.3 PRO
MPK 1650.3 PRO
MPK 1650.3 PRO
MPX 165.3 PRO
MPX 165.3 PRO
MLK 1650.3 LEGEND
MLK 1650.3 LEGEND