کامپوننتهای میل

ML 1800.3 LEGEND
هرتز   Hertz

ML 1800.3 LEGEND

MILLE LEGEND میل لِجِند

« مرجعی نوین در تکنولوژی صدا »
MLK 1650.3 LEGEND
هرتز   Hertz

MLK 1650.3 LEGEND

MILLE LEGEND میل لِجِند

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
MPK 130.3 PRO
هرتز   Hertz

MPK 130.3 PRO

Mille PRO میل پرو

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
MPK 163.3 PRO
هرتز   Hertz

MPK 163.3 PRO

Mille PRO میل پرو

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
MPK 165.3 PRO
هرتز   Hertz

MPK 165.3 PRO

Mille PRO میل پرو

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
MPK 165P.3 PRO
هرتز   Hertz

MPK 165P.3 PRO

Mille PRO میل پرو

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
MPK 1650.3 PRO
هرتز   Hertz

MPK 1650.3 PRO

Mille PRO میل پرو

سیستم صوتی کامپوننت سری میل پرو دو مسیره MPK 1650.3 PRO با ووفر 16.5 سانتی (6.5 اینچی) و توییتر 3.5 سانتی (1.38 اینچی)
«سری میل پرو، تکاملی حرفه‌ای»
MLK 165.3 LEGEND
هرتز   Hertz

MLK 165.3 LEGEND

MILLE LEGEND میل لِجِند

سیستم صوتی کامپوننت سری میل لِجِند دو مسیره MLK 165.3 LEGEND با ووفر 16.5 سانتی (6.5 اینچی) و توییتر 3.5 سانتی (1.38 اینچی)
«سری میل لجند، تکاملی که افسانه ساخته»
MLK 700.3 LEGEND
هرتز   Hertz

MLK 700.3 LEGEND

MILLE LEGEND میل لِجِند

سیستم صوتی کامپوننت سری میل لِجِند دو مسیره MLK 700.3 LEGEND با ووفر 7 سانتی (3 اینچی) و توییتر 3.5 سانتی (1.38 اینچی)
«سری میل لجند، تکاملی که افسانه ساخته»
MLK2TW
هرتز   Hertz

MLK2TW

Mille سری میل

« مرجعی تازه در تکنولوژی صدا »
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »